Політика конфіденційності та захисту персональних даних

1. Загальні положення

1.1. Web-сайт https://foxylink.io/ (далі – Сайт) належить на праві власності ПФ «БАРУС», код ЄДРПОУ 21090556 (далі – Компанія). Всі об'єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

1.2. Конфіденційність користувачів нашого Cайту (володільців персональних даних) має велике значення для Компанії, і Компанія докладе всіх можливих заходів для забезпечення її захисту.

1.3. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

1.4. Дана Політика Політики конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

1.5. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

2. Доступ до персональних даних

2.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

2.2. При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:

– даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;

– файли cookie;

– ір-адреси;

– параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

2.3. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

2.4. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:

– прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса, номер телефону, електронна адреса або інші контактні дані, стать, інформація про сімейний стан;

– інформація про комп’ютер, включаючи IP-адресу, географічне розташування, тип і версію браузера і операційну систему;

– інформація про Ваші відвідування і використання сайту, включаючи тривалість відвідування, перегляди сторінок і шляхи навігації по сайту тощо;

– інформація, яку користувач вводить при використанні послуг на Сайті;

– інформація про проведення розрахункових операцій, банківських рахунків тощо;

– інформація, що міститься в будь-яких повідомленнях, які користувач відправляє Компанії по електронній пошті або через Сайт, включаючи комунікаційний контент і метадані;

– інформація, яку користувач розмістив на Сайті з метою публікації її в Інтернеті, включаючи ім’я користувача, зображення профілю та зміст публікації;

– будь-яка інша особиста інформація, яку користувач надсилає Компанії та вносить під час реєстрації на Сайті.

3. Строк та місце зберігання Персональних даних

Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

4. Права споживача

4.1. Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право на підставі Закону України «Про захист персональних даних»:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

– пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4.2. Для реалізації вказаних прав, користувач може звернутись до Компанії з письмовою заявою, направленою на наступну електронну адресу: info@foxylink.io.

5. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

5.1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

5.2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

5.3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

5.4. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці конфіденційності. Компанія вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

5.5. Компанія лишає за собою право розкрити персональну інформацію користувача будь-якому з працівників Компанії, керівнику, страхувальнику, професійному раднику, агенту, постачальнику або субпідряднику, в об’ємі та цілях, визначених в цій Політиці конфіденційності та за умови, що такі особи дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.

5.6. На Сайті можуть бути посилання на інші web-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші web-сайти дія цієї Політики конфіденційності на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими користувач може бути ідентифікованим.

6. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

6.1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

– припинення правовідносин між користувачем та Компанією;

– видання відповідного припису Уповноваженим Верховної ради з прав людини або визначеними ним посадовими особами секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;

– набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

7. Зміни до умов Політики конфіденційності

7.1. У цю Політику конфіденційності періодично і без попереднього повідомлення користувача про це можуть вноситися зміни і доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

7.2. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики конфіденційності Компанією буде розміщено повідомлення на Сайті і зазначено термін набуття чинності цими змінами.

7.3. Продовжуючи використовувати Сайт та/або сервіси Сайту, користувач підтверджує згоду з новими умовами Політики конфіденційності у редакції, чинній на момент використання Сайту.